- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Farlig avfall

Hva er dette?
Farlig avfall, eller miljøfarlig avfall er produkter med miljøgifter, og som gjør skade på naturen og mennesket hvis disse stoffene kommer inn i kretsløpet vårt. Akutt, eller over tid – i dag snakker forskerne også om coctaileffekten av at flere stoffer blandes. Vil du vite mer om hvilke konsekvenser miljøgifter har se på under skole, ønsker du å vite mer om hvordan du kan velge miljøvennlige produkter, se på www.erdetfarlig.no  Privatpersoner kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis pr år. Mengder ut over det må betales for.

Eksempler på miljøfarlig avfall:

 • batterier
 • maling
 • negllakkfjerner med aceton
 • lakk
 • løsemidler
 • spraybokser
 • sterke vaskemidler
 • sølvpuss
 • bilpleie produkter
 • diverse syrer
 • kvikksølvtermometer
 • spillolje
 • soppmidler
 • rotte- og musegift
 • oljefilter
 • asbest (egen avfallstype)
 • isolerglassvinduer (1965-1975),(egen avfallstype)
 • asbest og eternittplater (egen avfallstype)
 • ++

Er du usikker, spør oss!

(Trykkimpregnert trevirke og trevirke impregnert med kreosot regnes også som farlig avfall)


Hvordan skal dette leveres?

Om mulig i orginal emballasje, slik at våre folk lett kan se hva stoffene består av og kan behandle det deretter. NB: om du finner noe du ikke vet hva er, så leverer det til oss – men gi beskjed i vekt om dette, kanskje med noen ledetråder – slik at betjeningen kan merke emballasjen som ukjent.

Asbestholdig avfall leveres inn, pakket inn i bygningsplast (tykk folie) som tapes igjen slik at støv unngåes. Dette skal være pakket på pall, og plasten skal også legges mellom platene og pallen.

Isolerglassvinduer fra 1965 -1975 inneholder PCB, og leveres i rammen til miljøstasjonen.
(produksjonsår står inne rammen, mellom vinduene)

Hvor?
Miljøstasjonene, på eget område.

NB! til bedrifter: Deklarering av farlig avfall vil fremover skje elektronisk. Ta kontakt med oss for mer informasjon og assistanse, eller se www.avfallsdeklarering.no

OBS!

 • Enkelte bransjer har mye miljøfarlig avfall, se under bedrifter og eksempelvis bygg og anlegg.
 • Enkelte fraksjoner er også uthevet under bedrifter, eksempelvis oljeforurenset masse
 • Medisinrester leveres apoteket.
 • Tomme malingsspann leveres også inn som farlig avfall

Hvorfor samle inn farlig avfall?

30.000 tonn miljøfarlig avfall er på avveie i Norge!
Inneholder stoffer som eksempelvis PCB, klorparafiner, PVC, fluorholdige gasser, nikkel, bly, ftalater og kvikksølv – for å nevne noe. Les mer under «giftstoffer» hvis du vil vite mer.

Miljøfarlig avfall forurenser miljøet for mennesker og dyr. En liten oljeskvett som søles ut på bakken kan komme opp i grunnvannet flere kilometer borte, og et halvt drikkeglass med olje er nok til å ødelegge 100.000 liter drikkevann! Blir miljøfarlig avfall helt ut i vasken eller toalettet vil det dukke opp igjen i bekker, innsjøer og fjorder. Dette forsvinner ikke bare du har fått det ut av huset.

 

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 5