no Norwegian
Meny

Renovasjonsforskrifter

Renovasjonsforskriftene ble sist er revidert og gjeldende fra 01.01.2009

I medhold av forvaltningslovens § 38 kunngjørs herved at nevnte forskrift ble vedtatt av:
Vågan kommunestyre den         18.09.2008, sak nr 077/08
Vestvågøy kommunestyre den   23.09.2008, sak nr 073/08
Flakstad kommunestyre den      04.11.2008, sak nr 054/08
Moskenes kommunestyre den    09.09.2008, sak nr 047/08

 

Forskriften er vedtatt i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall ( Forurensingsloven), kap. 5, 10 og 11.

Denne forskiften er en revisjon av tidligere forskrift og gir bl.a. bestemmelser om hvem som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen, samt hvilke plikter/rettigheter som tillegges den enkelte husstand, LAS og eierkommunene. Videre er det gitt bestemmelser om kildesortering, krav til kjørbar veg, avfallsgebyrer og ikrafttredelse.

Renovasjonsforskriftene for husholdningsavfall finner du ved å følge linken: renovasjonsforskrifter_010109

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig1