no Norwegian
Meny

Priser næringsavfall

 

Næringsavfall levert Haugen – merk det er egne priser ved levering til miljøstasjonene.
Veiledenede priser fra 01.jan. 2019 eks. mva.

Større gjenstander (over 5 mtr) må leveres Haugen. Batterier og spillolje må først fjernes og leveres for seg selv som farlig avfall .

 

Avfallstype/fraksjon Haugen, kr/kg  MILJØSTASJONENE, kr/kg
Brun/hvit papp (bølgepapp) gratis 0,65
Papir/kontorpapir (blandet) 0,65 0,75
Papir til makulering 3,00
Plastfolie (blank) gratis gratis
Landbruks/rundballeplast (se kalender for leveringsdager) gratis gratis
Hard plastemballasje (flasker, kanner, brett), tomt/drypptørr gratis
PP-sekker (se kalender for leveringsdager) gratis gratis
Glassemballasje 0,55 0,55
Våtorganisk avfall 1,05
Slam, vått/tørt 0,76
Døde dyr 160,- pr stk 160,- pr stk
EE-avfall/hvitevarer/kjølevarer gratis gratis
Inert avfall (ikke brennbart) 0,85 0,85
Jern og metaller gratis gratis
Dekk m/ felg 2,00 2,00
Røtter, større greiner og parkavfall (grot) 0,87 1,00
Rent trevirke 0,87 1,00
Urent/forurenset trevirke 1,10 1,33
Trykkimpregnert (CCA og kreosot) 2,45 2,45
Asbestholdig avfall/eternitt 0,80
Gips 1,50  1,50
Vindusglass uten miljøgifter, med karm 1,70 1,90
PCB-holdig glass 1,60 1,60
Klorparafinvindu 5,00 5,00
Farlig avfall (husk dette skal deklareres) avhenger av type avhenger av type
Utrangert fiskeriutstyr 0,90 – 1,49 0,90 – 1,49
Restavfall (brennbart) 1,80 2,00
Usortert avfall 2,99 2,99
Minstepris, inntil 20 kg 36,00 36,00
Gebyr for deklarering 500,- pr gang 500,- per gang

For øvrige priser, kontakt oss!

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig1