no Norwegian
Meny

Priser næringsavfall

Næringsavfall levert Haugen – merk det er egne priser ved levering til miljøstasjonene.
Veiledenede priser fra 01.jan. 2019 eks. mva.

Større gjenstander (over 5 mtr) må leveres Haugen. Batterier og spillolje må først fjernes og leveres for seg selv som farlig avfall .

 

Avfallstype/fraksjon Haugen, kr/kg  MILJØSTASJONENE, kr/kg
Brun/hvit papp (bølgepapp) gratis 0,65
Papir/kontorpapir (blandet) 0,65 0,75
Papir til makulering 3,00
Plastfolie (blank) gratis gratis
Landbruks/rundballeplast (se kalender for leveringsdager) gratis gratis
Hard plastemballasje (flasker, kanner, brett), tomt/drypptørr gratis
PP-sekker (se kalender for leveringsdager) gratis gratis
Glassemballasje 0,55 0,55
Våtorganisk avfall 1,05
Slam, vått/tørt 0,76
Døde dyr 160,- pr stk 160,- pr stk
EE-avfall/hvitevarer/kjølevarer gratis gratis
Inert avfall (ikke brennbart) 0,85 0,85
Jern og metaller gratis gratis
Dekk m/ felg 2,00 2,00
Røtter, større greiner og parkavfall (grot) 0,87 1,00
Rent trevirke 0,87 1,00
Urent/forurenset trevirke 1,10 1,33
Trykkimpregnert (CCA og kreosot) 2,45 2,45
Asbestholdig avfall/eternitt 0,80
Gips 1,50  1,50
Vindusglass uten miljøgifter, med karm 1,70 1,90
PCB-holdig glass 1,60 1,60
Klorparafinvindu 5,00 5,00
Farlig avfall (husk dette skal deklareres) avhenger av type avhenger av type
Restavfall (brennbart) 1,80 2,00
Usortert avfall 2,99 2,99
Minstepris, inntil 20 kg 36,00 36,00

For øvrige priser, kontakt oss!

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig1