no Norwegian
Meny

Våre verdier

Forretningsidè
LAS er eierkommunenes redskap for å oppnå en miljømessig, fremtidsrettet og kostnadseffektiv renovasjonsordning for Lofotregionen, innenfor gjeldende offentlige krav, og som abonnentene er tilfredse med.
  

Visjon
Sammen holder vi Lofoten ren!

Selskapets formål er

  • Organisering og gjennomføring av innsamling, omlasting, transport og behandling av avfall.
  • Å sikre en effektiv kildesortering, gjenvinning, gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner.
  • Tiltak for miljøvennlige løsninger med stor vekt på resirkulering, herunder produksjon, distribusjon og salg av gjenbruksprodukter.
  • Utredning og forslag til løsninger på avfallsspørsmål i samarbeid med offentlige og private instanser.

Selskapsavtale (Vedtekter)
Vår selskapsavtale finner du i navigasjonen til venstre eller ved og klikke her .

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 5