- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

e-deklarering

Alle bedrifter som har farlig avfall må ha en e-deklarering. For å få det må man logge inn via websiden www.avfallsdeklarering.no  Dette gjelder uansett størrelse på bedriften. For å registrer deg, må du også ha tilgang til Altinn.no for bedriften.

Hvis dere trenger hjelp, ta kontakt med Marianne hos oss på LAS, tlf: 76 05 40 30 eller send en mail

Dere kan også se Miljødirektoratet veileder.

Det ble påbudt med e-deklarering av farlig avfall 1. mai 2016

https://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar-2016/Na-skal-alle-deklarere-farlig-avfall-digitalt/