no Norwegian
Meny

Fjøsdalen Miljøstasjon

Åpningstider:
Ons: 10.00 – 18.00 (oktober – mars)
Ons: 10.00-20.00 (april – september)
Fre: 12.00-16.00 (kun juni, juli, aug.)

Ankomst
Når du kjører inn til stasjonen passerer du vektbua hvor registrering foregår. Hos vektoperatøren får du anvisning om hvor du kan kjøre videre for å levere avfallet.

Husk sortering
Før levering må avfallet være sortert i fraksjoner som eksempelvis rent eller forurenset trevirke, spillolje, glass, plast, papir eller annet. Stasjonen har god merking som gjør at du lett finner riktig container/sted, og i tillegg er det alltid folk til stede som kan gi rettledning og hjelp.

Betaling
Passeres vekta på ny, avregnes den mengden som er levert. Betaling skjer kontant eller med bankkort. Faste næringslivskunder kan velge mellom kontant betaling eller faktura. Fakturabeløp som er under kr 200,- belastes med et gebyr på kr 62,50. Mye er gratis å levere, for fullstendig oversikt, se prisliste for husholdning eller prisliste for næringsdrivende.

Telefon: 907 71 476 

 

LAS Administrasjon, Leknes

Man-fre: 08.00 -15.30
Telefontid: 08.30 – 15.00

Svolvær Miljøstasjon

Man, ons, tors, fre: 08.00 – 15.00
Tirs: 08.00 – 18.00 (oktober – mars)
Tirs: 10.00 – 20.00 (april – september)

Leknes Miljøstasjon

Storeidøya 50, 8370 Leknes

Man, tirs, ons, fre: 08.00-15.00
Tors: 08.00-18.00 (oktober -mars)
Tors: 10.00 – 20.00 (april – september)

Haugen Miljøstasjon

Grundstadveien 875

Man-fre: 08.00 – 15.30.

Fjøsdalen Miljøstasjon

Ramberg

Ons: 10.00 – 18.00 (oktober – mars)
Ons: 10.00-20.00 (april – september)
Fre: 12.00-16.00 (kun juni, juli, aug.)