- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Søppel ble til avfall og ressurs

Gjenvinning er ikke noe nytt fenomen i Norge, hermetikkbokser ble brukt til oljelamper og gamle klær ble sydd om eller brukt til filleryer. Potetskrell og gulrotskrell ble gjerne brukt som grisefór. Etterhvert som Norge beveget seg bort fra å være et av Europas fattigste land å bo i (på starten av 1900-tallet) og til et av verdens rikeste i dag, har også forbrukersamfunnet fått utfolde seg fritt. På slutten av forrige århundre så man at dette gikk galt av sted, deponiene ble fulle – og det så ikke særlig pent ut rundt oss.

Forbruket medførte også at mengden råvare økte, og man måtte begynne å tenke nytt. Søppel ble til avfall, og til en ressurs som vi må ta vare på. Dette er én av to årsaker for at vi i dag er opptatt av at avfallet blir kildesortert. For ved å sorter avfallet etter type (fraksjon) kan man både materialgjenvinne avfallet, og resten, dvs. restavfallet, kan man benytte til energigjenvinning.

Den andre årsaken til kildesortering er for å skille ut avfall som inneholder farlige stoffer, og som skader natur, dyr og mennesker. Stor skade har allerede skjedd (eks PCB), så her må vi alle trå til, slik at det ikke kommer ut mer forurensning. Bier og humler forsvinner på uforklarligvis i dag, ta vare på naturen!

Ved å være med å kildesortere, og sende avfallet til godkjent mottak, bidrar du til sammen å holde Lofoten ren! Tenk globalt, handle lokalt.

webbanner4_630