Rydding av marint avfall i Refsvika

Friske midler til mer strand- og kystrydding i Lofoten!

LAS og Clean Up Lofoten får friske midler fra Miljødirektoratet til å fortsette arbeidet med opprydding av marint herreløst avfall. En del av beløpet på kr 1.625.300 går til rydding av utilgjengelige steder, og det blir dermed behov for frivillige til RIB-/ryddeturer igjen i år.