- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Friske midler til mer strand- og kystrydding i Lofoten!

LAS og Clean Up Lofoten får friske midler fra Miljødirektoratet til å fortsette arbeidet med opprydding av marint herreløst avfall. En del av beløpet på kr 1.625.300 går til rydding av utilgjengelige steder, og det blir dermed behov for frivillige til RIB-/ryddeturer igjen i år.

I tillegg så er alle som vil velkomne til å rydde herreløst marint avfall. Så lenge man registrerer hva man finner på skjema, så får man levere gratis. Før du begynner å rydde, anbefaler vi at du tar kontakt med oss på LAS, da vi har både sekker og mulighet for å bistå med transport . I tillegg kan du få mer informasjon på Clean Up Lofoten /strand- og kystrydding 2018 Her ligger også strandryddeskjema!

I potten som er omsøkt, er det også satt av litt ryddemidler til Lofoten Folkehøyskole og Naturbruklinja ved Vest-Lofoten VGS. Også June Grønseth og Kyrre Pettersen, som har et omfattende ryddeprosjekt utenfor Laukvik, får noen kroner til drivstoff til båten.

Vi takker Miljødirektoratet for tilliten.

En oversikt over hvilke andre aktører som fikk midler, finner du her.