- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Marit blir ny ryddekoordinator

Vi har gleden av å presentere Marit Gressetvold som i år forsterker arbeidet med marin forsøpling i LAS og Clean Up Lofoten. Marit er ansatt i en midlertidig prosjektstilling som skal koordinere arbeidet med årets strand- og kystryddekampanjen. I tillegg til at hun får ansvar for ekstrarydding på utilgjengelige steder.

Marit har en bachelor i biologi og en master i naturforvaltning. Hun har flere års erfaring i offentlig forvaltning og saksbehandling innen forurensning og biologisk mangfold, og jobbet sist i Frosta kommune ved teknisk enhet, men har også bodd og jobbet i Lofoten tidligere, blant annet ved Best Western Lofoten Hotell (Nå Scandic)

Vi ønsker henne velkommen på laget!