no Norwegian
Meny

Strand- og kystrydding

Bli med å rydd marint avfall med Clean Up Lofoten!

Lofoten Avfallsselskap er engasjert i problematikken rundt eierløst avfall siden 2011, og etablerte i 2015 prosjektet Clean Up Lofoten. I tillegg til å tilrettelegge for rydding av marint avfall og gjennomføre rydding på utilgjengelige steder har prosjektet fokus på forebyggende tiltak.

På nettsiden cleanuplofoten.no finner du all informasjon du trenger, enten du vil rydde selv eller har lyst å se på våre andre prosjekter.