no Norwegian
Meny

Levering av campingvogn

LIAS har levert inn søknad til Fylkesmannen i Nordland der Lofoten Avfallsselskap er foreslått som samarbeidspartner på mottak av utrangerte campingvogner. Søknaden er under behandling og vi avventer svar. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet mer.