no Norwegian
Meny

Fjerning av nedgravde oljetanker

Er du en av dem som må fjerne en gammel oljetanke i løpet av nærmeste fremtid?

Som grunneier så regnes du som ansvarlig for en evt. nedgravd oljetank på din eiendom, det betyr også at du blir holdt ansvarlig for eventuelle oljelekkasjer som måtte skje. Og fra 1.1.2020 blir det forbudt å fyre med mineralolje til oppvarming. Det betyr at tanken må saneres og fjernes. Vi gjør oppmerksom på at oljelekkasjer vanligvis ikke dekkes av forsikringen.

Når det gjelder tanker over bakken, så bør disse også tømmes helt for olje, rengjøres og saneres. Oljen leveres som farlig avfall.

Hva må gjøres før oljetanken leveres til oss?

Miljøsanering:  Selv om tanken er tilsynelatende tom, kan det gjerne være fra 50-100 liter olje igjen,. Dette er nok til å ødelegge grunnen rundt et hus. I følge Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, (tilsvarende i alle LAS-kommuner) så er det påbudt å fjerne tanker som ikke permanent er i bruk, uavhengig av størrelse.

Kommunene kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som blir tatt ut av bruk permanent, kan rengjøres/saneres og leveres til godkjent mottak.

Selve rengjøringen/saneringen må utføres av fagfolk.
I Lofoten er følgende selskaper sertifisert:

Østbø: 99 46 08 10
Holdahl Maskin og Transport: 91 83 13 93
Perpetuum Miljø:

Disse selskapene tilbyr både sanering og oppgraving, og levering til avfalls-mottaket.

Se mer info på oljefri.no 

Levering av tanker: Når tanken er sanert kan du selv levere den til oss.  Tanker inntil 3 m3 kan leveres på miljøstasjonen, større tanker må leveres til Haugen. Skulle noen likevel ha gravd opp tanken uten sanering og står klare til å levere, så vil ikke LAS avvise disse, men det påløper et gebyr på kr 2500,- hvis tanken må rengjøres på ny.

Tanker i metall leveres som jern og metall, mens tanker i glassfiber leveres som inert avfall. (priser)

Rapportering: Det er viktig å varsle kommunen om at det ligger en tanke nedgravd på din eiendom.  Du kan melde alle nedgravde oljetanker til ditt lokale brannvesen. I tillegg må du varsle kommunen når tanken er tatt opp og fjernet. Tanker som fortsatt er i bruk skal forøvrig ha tilsyn og kontroll. Tanker som blir levert til oss rapporteres inn til kommunen.

Brosjyre:

Vågan kommune  Moskenes kommune    Vestvågøy kommune Flakstad kommune