- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Vi rydder etter oss!

I de siste dagene har dere fått sett bilder fra Haugen Avfallsdeponi med forsøpling og flyveavfall i terrenget rundt anlegget vårt.  Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Og vi rydder opp etter oss!

Når man driver et avfallsselskap så vil det være noe avfall som kommer på avveie, og med vind og uvær så er det mer. Derfor har vi storrydding i omgivelsene hver vår etter at snø og frost har sluppet taket.  Vi har vært litt etter skjema i år, og det beklager vi – men nå setter vi igang. Våre folk begynner i morgen (lørdag) og så fortsetter trøkket utover uka, og der elven prioriteres, med innleid hjelp. Vi har fått med oss 4 lag; 2 skoleklasser, en russegruppe og Norske redningshunder avd. Lofoten.

Lofoten Avfallsselskap har siden 2011 engasjert seg stort i arbeidet mot forsøpling gjennom tilrettelegging for rydding av marint avfall/strandrydding. Gjennom prosjektet Clean Up Lofoten har vi jobbet med forebygging. Det siste vi ønsker er å være en kilde til forsøpling.

I tillegg til rydding vil vi også ha en gjennomgang av rutiner, vurdere miljøovervåking på flere punkter og se på andre tiltak vi kan iverksette.