- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Vårt undervisningstilbud

Vi kommer gjerne til ditt klasserom (eller møterom!), og vårt underviningstilbud spenner bredere enn kun kildesortering! Ta kontakt så finner vi hva som passer din klasse best! Vi kan bidra med historie, naturens syklus, etikk og kildesortering, for å nevne noe. Ta kontakt med oss i dag på mail til informasjons- og kvalitetsleder eller tlf 76 05 40 35

 

Tema:

blaaveis_100 Naturens kretsløp, hva blir til jord og hva er de

ulike produktenes nedbrytningstid.

Historie fra – fra et avfallsperspektiv. Fra søppel
til avfall gjennom steinalder og frem til i dag. Også
nyere historie….visste du at vi siden 1995 har økt
mengden husholdningsavfall med 70% (2010)?

sjokoladepapir Kildesortering og avfall som ressurs. Hvordan
sorterer vi, og hva blir det til.

De ulike avfallstypenes prosesser

Avfallspyramiden – er det flere måter å redusere
avfall på?

 

radiostyrtbil_100 EE-avfall og farlig avfall innholder giftstoffer som
påvirker mennesker og dyr. Hva gjør det med oss?

Hvilke konsekvenser har avfall på avveie for
naturen, vårt matfat og vår helse?

 

klaer_100 Hvilket forbruksmønster vi har i dag. Avfalls-
mengden øker proporsjonalt med økonomien.
Produksjon er et stikkord.

De eldste elevene blir utfordret på sine forbruks-
vaner og holdninger .