no Norwegian
Meny

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Under finner du info om våre kundetjenester og hjelp til selvbetjening

LAS Administrasjon
Leknes Man-fre: 08.00 -15.30
Telefontid: 08.30 – 15.00

Svolvær Miljøstasjon,

Osan Man, ons, tors, fre: 08.00 – 15.00
Tirs: 08.00 – 18.00 (oktober – mars)
Tirs: 10.00 – 20.00 (april – september)

Leknes Miljøstasjon,

Storeidøya Man, tirs, ons, fre: 08.00-15.00
Tors: 08.00-18.00 (oktober -mars)
Tors: 10.00 – 20.00 (april – september)

Fjøsdalen Miljøstajon,

Ons: 10.00 – 18.00 (oktober – mars)
Ons: 10.00-20.00 (april – september)
Fre: 12.00-16.00 (kun juni, juli, aug.)

Haugen Avfallsdeponi

(sorteringsanlegg) Man-fre: 08.00 – 15.30.

Vær oppmerksom på at dunken din kan bli tømt senere enn vanlig. La søppelboksen stå fremme til det er tømt. Vi kommer mellom kl. 06.00 og 22.00. Sett gjerne derfor ut dunken kvelden før. Selv om vi ofte kommer til samme tid, kan tidspunktet variere.

Dunkene må stå fremme innen kl 06.00 om morgenen. Sett gjerne derfor ut dunken kvelden før. Selv om vi ofte kommer til samme tid, kan tidspunktet variere. Det gjelder spesielt rundt helligdager, da vi kjører doble ruter og jobber frem til kl 22.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme at de to avfallstypene som settes ut,  kan bli hentet i to forskjellige biler til ulike tider. Dette er tilfeller hvis man har tekniske utfordringer på bilen, eller kapasitetsutfordringer. 

Om din avfallsdunk ikke ble tømt når du satte den ut før kl. 06.00, og ikke har fått noen gul- eller rødlapp, så send oss en  hvor du nevner gateadressen din og hvor i Lofoten dette var. Nevn gjerne hvilken rute du er tilknyttet.

Ikke tømt dunk på grunn av feilsortering: Renovatøren som henter avfaller utfører også mottakskontroll. Det betyr at det hvis det er tydelig feilsortering i dunken, så kan den stå igjen.

Man kan søke fritak hvis bolig ikke benyttes mer enn maks 3 måneder på et år, d.v.s. benyttes som fritidsbolig, eller langvarig renovering av bygg. For at dette skal gjøre seg gjeldende må dunkene leveres inn til oss først, og en søknad med begrunnelse om hvorfor man søker fritak, må sendes for tidspunktet det søkes fra. Det må deretter søkes for hvert år.
Man kan søke per post eller e-post. Husk å oppgi Gnr/Bnr. 

Kildesortering er en viktig brikke for å ta vare på råstoffene i naturen. Ved å gjenbruke slipper man å hente ut nye råstoffer. Dette er en viktig brikke i «sirkulær økonomi» som tar utgangspunkt i hele produktets livsløp, og hvordan komponenter kan gjenvinnes. For å kunne materiealgjenvinne, så er det en forutsetning med god sortering.

Gjelder avfall og masser til deponi.

Avfallsprodusenten skal selv dokumentere at avfallet de leverer direkte til deponiet i Haugen møter kravene til Avfallsforskriftens kap. 9, ved at avfallsprodusenten beskriver avfallets sammensetning i et deklarasjonsskjema. Hensikten med deklarasjon er å sørge for at avfall som deponeres ikke medfører uakseptabel helse- og miljørisiko. Deponiet i Haugen er godkjent for rene og forurensede masser med forurensning til og med tilstandsklasse 5.

Hva skal deklareres?
Alt avfall som leveres direkte til Haugen deponi skal deklareres. Dette gjelder ikke avfallsfraksjoner der LAS behandler avfallet før deponering. I disse tilfellene regnes LAS som avfallsprodusent og vi må selv dokumentere at vi møter kravene. Dette gjelder for eksempel usortert avfall som kunden ønsker sortert av LAS eller avfall levert til en av LAS sine miljøstasjoner.

Deklarasjonsskjema
Når du skal levere avfall til deponi må du ha fylt ut basiskarakterisering på forhånd jf. Avfallsforskriftens kap. 9.

I skjemaet må du karakterisere avfallets beskaffenhet og antatt forurensningsgrad. Det er avfallsbesitter som har det lovpålagte ansvaret for å dokumentere dette. 

Skjemaet med veileder finner du her og utfylt deklarasjonskjema sendes vår avdeling , og skal godkjennes av LAS før oppstart av prosjekt.

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall finner du her.

Tilstandsklasser forurensede masser
Tabell som angir de ulike tilstandsklassene til forurenset grunn finner du her. Deponiet i Haugen er godkjent for masser med forurensning til og med tilstandsklasse 5.

Dersom massene har verdier over tilstandsklasse 5 ber vi deg om å ta kontakt med oss på eller telefon slik at vi i fellesskap kan finne en løsning på dette. 

Levering av jordmasser, betong, tegl og takstein
I god tid før levering av masser til deponiet skal avfallsprodusenten ta kontakt med LAS for planlegging og gjennomføring av deponeringen. Ut fra massenes geografiske opphav skal det avgjøres om det er grunn til å tro at de er forurenset, og hvilke stoffer de eventuelt er forurenset med. Avfallsprodusenten må også gi informasjon om størrelsen på leveransene. 

Det er laget veiledere som skal gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å levere jordmasser, betong, tegl eller takstein til deponiet i Haugen. Disse gir deg veiledning for å kunne ta en vurdering av mengde samt om det er tegn til forurensning i avfallet. Ta kontakt med oss om du er usikker på dette. 

Veileder for jordmasser til deponi
Veileder for betong, tegl og takstein til deponi 

Etterprøving av dokumentasjon
LAS forbeholder seg retten til å kontrollere massene etter at de er tippet for å sjekke at avfallet er ihht. innlevert deklarasjonsskjema. En visuell- og luktekontroll vil vi, ved mistanke om udokumentert forurensning, ta ytterligere prøver på kundens regning.

Dersom avfallet ikke er i samsvar med kundens opplysning og det f.eks kreves ytterligere behandling og transport av avfallet vil kunden faktureres disse kostnadene.

Det vil også bli gjennomført stikkprøvekontroller. 

 

Kontakt kundesenteret vårt

LAS holder åpent på hverdager mellom kl. 08.00 – 15.30. Du kan ringe om du har spørsmål 907 63 659 eller kontakte oss via epost her