no Norwegian
Meny

Mens du venter på slamtømming…

Når du venter på slamtømming er det fint om du tar en titt langs veien hvor slambilen må kjøre for å komme til kummen/boligen, og sjekker fremkommelighet for stor bil! Det er noen abonnenter som ikke har fått tømt fordi det er for mange trær/busker langs veien som hindrer fremkommelighet, og der bilen fort får skrammer, et speil revet av eller rett og slett ikke kommer frem. Som abonnent må du sørge for fri bane, og det betyr også at noen tær og busker må trimmes.

Dette gjelder også renovasjonsbilen, men den kjører ikke like mye inn på eiendommen til folk, slik at behovet blir større når slambilen kommer.

Noe du ikke finner?