Mens du venter på slamtømming…

Når du venter på slamtømming er det fint om du tar en titt langs veien hvor slambilen må kjøre for å komme til kummen/boligen, og sjekker fremkommelighet for stor bil! Det er noen abonnenter som ikke har fått tømt fordi det er for mange trær/busker langs veien som hindrer fremkommelighet, og der bilen fort får …

Mens du venter på slamtømming… Les mer »