Maskinkjører – 100% stilling – Lofoten Avfallsselskap IKS – Haugen – Miljøanlegg

Vil du være med å bidra i en bransje som er i stor utvikling og som går en spennende tid i møte?
Avfallsbransjen har utviklet seg fra å handle om avfall til å handle om ressurser, og fokuset på hvordan man på en god miljømessig måte kan skape best mulig råvarer til videre produksjon og gjenvinning. Lofoten Avfallsselskap IKS har ansvaret for innsamling av husholdningsavfallet fra ca. 10 500 kunder, og tar imot avfall fra næringsaktører. Totalt har vi mottak og håndtering av over 30 000 tonn avfall i året.  Ved vårt anlegg i Haugen tar vi imot det meste av avfall fra Lofotregionen. Alt avfallet som mottas fra regionen blir behandlet, foredlet, kompostert og/eller videresendt.

Vi søker etter en maskinfører som kan være med å jobbe på alle arbeidsområdene på anlegget. Du har god kunnskap fra anleggsbransjen, jobber selvstendig og evner å finne løsninger på utfordringer sammen med gode kollegaer. I tillegg må du bidra på kundemottaket og ved våre andre stasjoner ved behov.

Arbeidsoppgaver vil være operativ drift av ulike prosesser i Haugen, som for eksempel foredling av avfall til forbrenning, drift av komposteringsanlegg og kverning og sikting, samt flere andre prosesser.  Herunder kundeveiledning og oppfølging av ulike rutiner for avfallshåndtering.

Stillingsbeskrivelse:

 • Sørge for oppfølging og håndtering av ulike fraksjoner
 • Sikre god logistikk i produksjonsprosessen
 • Klargjøre varer til lasting
 • Lossing av ulike fraksjoner fra transportører
 • Bistå kunder med veiledning
 • Rapportering og oppfølging av rutiner
 • Ansvar for å etterfølge myndighetskrav, herunder også dokumentering
 • Bistå på våre andre lokasjoner/fagområder ved behov
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr

Krav til kvalifikasjoner:

 • God serviceinnstilling og kundehåndtering
 • Komfortabel med bruk av PC og IT-teknologi
 • Ryddig og strukturert
 • Håndtere hektiske perioder
 • Må beherske norsk (skriftlig og muntlig) og engelsk (muntlig)
 • Maskinfører bevis – Hjullaster(M4), gravemaskin (M2) og fordel med traktorgraver (M5).
 • Truckførerbevis – ønskelig, men ikke krav.
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere og konkurransedyktige vilkår
 • Offentlig pensjon og gode forsikringsordninger.

Søknad og CV sendes til [email protected]
Søknadsfrist: 13. Mars.  (intervjurunde er planlagt i uke 11) 

Ved spørsmål, ta kontakt med Drifts- og Økonomisjef Ole Marius Rostad, tlf 91 55 99 91 eller Driftsleder Stig-Tore Benjaminsen, tlf 97 53 53 98