- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

LAS videre fører Clean Up Lofoten i 5 år til

Styret i Lofoten Avfallsselskap IKS vedtok på styremøte 14.06 at Clean Up Lofoten skal fortsette arbeidet med sine kjerneområder i en ny 5-års periode og at det skal gjennomføres planlegging og drøftinger for å avklare og realisere nye forretningsområder.

LAS har siden 2011 engasjert seg i arbeidet med å få slutt på forsøpling, dvs. avfall på avveie. Hovedsaklig i arbeidet med marint avfall men også andre områder. I 2015 ble prosjektet Clean Up Lofoten etablert med støtte fra Fylkesmannen i Nordland. I tillegg har prosjektet mottatt midler fra Miljødirektoratet de siste årene. For å lese mer om prosjektet, se nettsiden www.cleanuplofoten.no