LAS videre fører Clean Up Lofoten i 5 år til

Styret i Lofoten Avfallsselskap IKS vedtok på styremøte 14.06 at Clean Up Lofoten skal fortsette arbeidet med sine kjerneområder i en ny 5-års periode og at det skal gjennomføres planlegging og drøftinger for å avklare og realisere nye forretningsområder.