no Norwegian
Meny

DRIFTSMELDINGER

Vedr tømming i Stamsund 12.2 (rute 6)

I morgen vil renovasjon skje ved bruk av to biler grunnet at det må benyttes «enkammer» bil. Hver bil tar hver sin fraksjon, slik at du må bare la dunkene stå til begge er tømt. Det kan være at ruta kjøres i litt annen rekkefølge – og det er derfor ekstra viktig at dunkene står ute før kl. 06.00 om morgenen.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest