- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Der mat serveres

Matavfall/Organisk avfall:
Serverer du mat bør du også kunne kildesortere ut matavfall fra restavfallet. Dette gjelder spesielt overskuddsmat, skall og skrell fra egen produksjon.

Egen container/annen oppbevaring for matavfall får du fra din renovatør.


Papp og kartong:

Råvårene har ofte mye emballasje av bølgepapp og kartong – noe som er fint til gjenvinning. Dette kan du levere direkte på våre miljøstasjoner.


Dette gjelder:

bakeri, kiosk, bensinstasjoner, kaféer og restauranter.