Varsel på tømmeruter for 2019

Varsling av tømmeruter er etterspurt fra flere abonnenter, og nå senhøstes/vinter fikk vi da et nytt tilbud der man kan laste ned en kalenderen til f.eks din outlook (mail-/kalendertjeneste). Svært mange har i dag smarttelefon, og har kalenderfunksjon der – og vil dermed kunne få opp varsling på telefonen før tømming, men dette må ikke …

Varsel på tømmeruter for 2019 Les mer »