- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Vogntog for frakt av avfall til gjenvinning

Hver uke går flere vogntog fra LAS og til andre steder i Norge og Sverige med avfall som skal til gjenvinning.  LAS benytter seg av norske «trading»-selskaper som forhandler pris på ulike avfallsfraksjoner og sender det til fabrikkene der de har inngått avtale med.  LAS bestiller henting fra disse selskapene når det er behov, og tradingsselskapene inngår avtaler med ulike transportører.  Dette er også tilfellet med vogntoget til Lars Prim Transport som ble liggende i fjæra ved Budalsneset.   LAS har en forventning om at de vogntog som benyttes tilfredsstiller de krav som stilles i Norge både hva gjelder dekk og at kjøretøyene ellers er i forskriftsmessig stand.  LAS vil melde tilbake til Norsk Gjenvinning, som var trader i dette tilfellet, om hendelsen som da vil behandles som et avvik. Trafikksikkerhet på våre veier er viktig for LAS, og oppdages det uregelmessigheter som ikke tilfredsstiller kravene til kjøretøy på norske veier, så skal de ansatte reagere og kontakte politiet.