no Norwegian
Meny

Levering av fritidsbåter

Vi er godkjent mottaksanlegg for kasserte fritidsbåter.  Små fritidsbåter under 15 fot kan leveres på alle miljøstasjoner, mens fritidsbåter fra 15 til 49 fot leveres til Haugen. For fritidsbåter kan båteier søke Miljødirektoratet om vrakpant på kr 1000,-

 

Små fritidsbåter: Dette er båter med lengde inntil 15 fot (4,47 m). Små fritidsbåter inkluderer blant annet kano,  kajakk, robot, jolle, seilbrett, gummibåt med skrog, trebåt, glassfiberbåt og plastbåt. Det er gratis å levere inn små fritidsbåter (skroget) og båteier kan få utbetalt kr 1000,- i vrakpant.  Små båter i aluminium kan uansett leveres som jern og metall. Påhengsmotor eller annet båtavfall leveres som vanlig etter den avfallstypen som den tilhører.

Store fritidsbåter (med og uten innenbordsmotor) : Dette er båter med lengde inntil 49,21 fot (15 meter). Dette inkluderer vannscooter, seilbåt, motorbåt, snekke, skute, RIB, trebåt, glassfiberbåt, plastbåt, betongbåt og aluminium. Båter opp til 3 tonn leveres gratis, men det betales kr 2,-/kg  for den vekten som overstiger 3 tonn.

Søknad om refusjon: Båteier søker refusjon med å ta ha med dette skjema til avfallsmottaket for signering/bekreftelse på at båten er levert. Alle feltene i skjema må fylles ut. Deretter må det sendes elektronisk søknad til Miljødirektoratet, hvor skjema med bekreftelsen fra avfallsselskapet legges ved.

Båt benyttet til næringsformål er ikke omfattet av tilbudet om gratis levering og vrakpant, men du kan levere båten mot betaling på lik linje med annet avfall.