no Norwegian
Meny

Ved bistand til utfyllig av e-deklarering, vil gebyr påløpe.

Alle bedrifter som har farlig avfall, må deklarerer dette selv. For noen år siden ble dette elektronisk, og skal gjøres før man ankommer miljøstasjonen. De fleste har nok dette på plass, men noen mangler. I overgangsfasen har vi bistått med utfylling, men vi ser at dette tar mye tid og gjerne skaper litt kø. Derfor har vi nå besluttet å innføre gebyr for denne ekstra servicen. Fra 1. august i år, påløper det kr 500,- per gang for bistand til utfylling av deklarasjon. I tillegg kommer evt. kostnader for levering av selve avfallet.

En oversikt over noen av de avfallstypene som regnes som farlig avfall finner du under kildesortering. gjerne hvis det er andre avfallstyper du synes vi burde ha her.

Om du trenger mer informasjon om hvordan e-deklarering fungerer, ta gjerne

Du kan også se denne siden og følge linken til Miljødirektoratet.

 

Privatpersoner/husholdninger trenger ikke å deklarerer farlig avfall.

 

 

Noe du ikke finner?