- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Tømmeruter i Svolvær

Rutenr: Ruteforklaring Tømmedag Merk:

Vågan 11A
Tømmekalender 2019 11A

 

Ruta omfatter følgende veger:
Knutvikveien, Stadionveien, Seljeveien, Granveien, Skogveien, Åsveien, Strømparken, Dr. Daaes vei,
Zindelsensvei, Storøyveien m/blokker, Brugata, Nonshaugstien, Repslagergata på Shell sida,
Raftsundveien, Leirskoleveien, Idrettsveien, Gårdsveien,Furuveien, Bjørkveien, Einar Bergs vei, Villaveien,Strandveien, Vestermyrveien, Strømbrubakken, Solheimsveien, Meyerbakken, Nonshaugen, Storøyvalen m/blokk, Valgata
Tirsdager PM:24.12 flyttet til 27.12
Vågan 11b
Tømmekalender 2019 11B

Melkerdalen, Nybyen og Badebukta med følgende veier:
Garsosveien, Gatneriveien, Melkerbakken, Hesthagen, Fjellveien, Blåtindveien, Øvreværveien,
Nyveien, Nybyveien, Nygårdsveien, Marinehaugen, Skytterveien m/eldrebolig, Krokveien,Caroline Harveysvei, Repslagergata (på Statoilside), Svolværveien, Jektveien, Skipperveien og Innstadvika Videre går ruta via sentrum/Svinøya/Hjellskjær:
Verftsgata, Løkthaugveien, Gymnasgata, Kong Øysteins gt., Austnesfjordgt., Vesterøyv.
Bernt Salvesens v., Gunnar Bergs v., Bjørnskjærv., H. Chr. Størmers gt., Bakkegt., Parkgt., Skolegt.,
Sjømannsgt., Vestfjordgt., J.E. Paulsensgt., Kirkegt., Storgt., Torget, Torggt., Sjøgt., Avisgt., R. Withsgt.
Sivert Nilsensgt., Hvalfangergt., Vorsetøyv., Roald Amundsensv., O.J. Koarbøesgt., Fiskergt.
Onsdager
hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig