- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Strand- og kystrydding 2018

Lofoten Avfallsselskap har også i år ryddekampanjen med mottak av herreløste marint avfall. Ryddeaksjoner meldes inn til oss på telefon eller på e-post, du får også sekker å rydde i, samt skjema fra oss. Mer informasjon finner du på Clean Up Lofoten Her ligger det også skjema som du kan skrive ut. Har du behov for transport av avfallet, ta kontakt med oss så vi får utvekslet informasjon om hvordan avfallet skal pakkes og plasseres for henting.

En oversikt over aksjoner som er meldt inn finner du også på Clean Up Lofoten, vi forsøker å holde denne oppdatert:-)

Tallene som vi registrer hos oss sendes videre til Hold Norge Rent, slik at de blir med i den nasjonale statistikken. Noen av dere har meldt dette inn begge steder. Da er det fint om dere bare kommenterer det på skjema så det ikke blir dobbeltregistrering.

Tallene som blir hentet inn gjennom ryddeaksjonen blir benyttet til identifisering av kildene!