- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Innveiing av avfall

Alle våre besøkende bør kjøre over vekta for å få veiledning om hvor avfallet skal kastes. Har du gratisavfall trenger du ikke lengre å veie ut av vekta, og mellom hver fraksjon. 

Ved levering av avfallstyper som det koster å levere, må man over vekta før man kjører og tømmer bil, henger etc for det avfallet man har, for deretter å kjøre over vekta igjen for å se hvor mye nettovekta er. Differansen utgjør den avfallsmengden som er levert. Har man flere forskjellige typer avfall man levert, kan man bli bedt om å kjøre over vekta flere ganger. Har man levert avfall som koster å levere, betales dette når bil og evt. henger veies ut.

Statistikken som registreres, rapporteres på nasjonalt nivå, i tillegg til bedriftsnivå.  

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 2