nyhetsbrev

hageavfall 200

Hageavfallet……

Matavfallsdunken er forbehold mat og organisk avfall fra selve husholdningen. Og selv om huset har hage, så har vi en egen avfallskategori som heter «hageavfall».  Det betyr at plengress, kvister, løv, ugress og lignende skal leveres på miljøstasjonen direkte, og ikke via en matavfallsdunk.