- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Gjermund Vian blir ny daglig leder

Gjermund Vian (49) er ansatt som ny daglig leder i Lofoten Avfallsselskap IKS. Gjermund innehar i dag stillingen som nestleder og driftsjef i selskapet i dag og vil avlaste Einar Solvang fra 1. november i år. Einar vil tre over i pensjonistenes rekker.

Tilsammen var det fjorten stykker som søkte på stillingen, hvor seks ble med videre i prosessen.


Avfallsbransjen er en bransje i vekst, og LAS står også foran store oppgaver fremover. Blant annet er hele 70 mill. vedtatt benyttet til nye investeringer, og da er det i hovedsak opprustning av miljøstasjonene som står for tur.

«Vi er svært fornøyd med at vi har Gjermund Vian med oss på laget. Han kjenner selskapet og han kjenner kravene fra både selskapets brukere og de kommunale eierne. Videre er han godt kjent med utfordringene til markedet som vi selger ulike fraksjoner til. Dette skaper trygghet», sier styreleder Kenneth Grav.

Selskapet er også inne i en prosess med å legge strategien for selskapets kommende år. Her er det vedtatt å knytte til seg ekstern hjelp for å legge et så godt grunnlag som mulig for selskapets videre drift, herunder å skape trygge og interessante arbeidsplasser.

Vi ønsker Gjermund lykke til med nye arbeidsoppgaver!