- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Fritidsbåter

Vi er godkjent mottaksanlegg for kasserte fritidsbåter.

For noen av disse fritidsbåtene, kan båteier få utbetalt kr 1000,- pr fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling. Det er Miljødirektoratet som administrerer denne ordningen, og det må søkes refusjon. Dvs. at utbetaling vil ikke bli gjort hos LAS.

Med fritidsbåt menes:
– Fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) med og uten innenbordsmotor. Herunder også vannscootere, seilbåt, motorbåt, snekke, skute og RIB
– Små fritidsbåter, med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbordsmotor. Herunder også kajakker, kano, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende.

Det må søkes refusjon i perioden 1.januar – 1. desember, samme år som båten er kassert/levert godkjent mottak

Båteier søker refusjon med å ta ha med dette skjema til avfallsmottaket for signering/bekreftelse på at båten er levert. Alle feltene i skjema må fylles ut. Deretter må det sendes elektronisk søknad til Miljødirektoratet, hvor skjema med bekreftelsen fra avfallsselskapet legges ved.