- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Endring i åpningstider på miljøstasjoner

På bakgrunn av ønsker som har kommet om bedre tilgjengelighet ved våre miljøstasjoner, forsøker vi fra 1.mai-1.okt å endre på åpningstidene på «langdagen». Miljøstasjonene vil i den perioden få en dag i uken med åpningstid fra kl. 10.00-20.00. For Svolvær gjelder dette tirsdager, for Leknes torsdager og for Fjøsdalen onsdager.
Vi håper at flere av de som er opptatt på dagen nå har mulighet til å bruke denne ettermiddagen.
En fullstendig oversikt over åpningstider ser du her

Leknes Miljøstasjon: Tirsdag 15. mai vil det være ekstraåpent fra 08.00-20.00 på grunn av at 2 langdager faller bort på grunn av Kristi Himmelfarts dag og 17. Mai.