- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Clean Up Lofoten får midler

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS)har prosjektet Clean Up Lofoten  som jobber med rydding og forebygging av eierløst avfall. For 2019 har vi mottatt midler fra både Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.  Midlene er i hovedsak øremerket arbeid med marin forsøpling. Det betyr at det blant annet blir tilrettelagt for strand og kystrydding i Lofoten i år også, og det blir satt opp RIB-turer til utilgjengelige yttersida til for rydding og fantastiske naturopplevelser.

Tiltakene som midlene går til, er ytterligere beskrevet på nettsiden cleanuplofoten.no , hvor også datoene for RIB-turer etterhvert blir lagt ut.

Fra Miljødirektoratet mottok prosjektet kr 1.459.600 i tillegg til at vi får benytte resterende midler fra 2018 til de skisserte prosjektene. Fra Handelens Miljøfond mottok vi kr 275.500. Dette er øremerkede midler.

For oppstarten av Clean Up Lofoten i 2015, mottok vi også oppstartsstøtte fra Fylkesmannen i Nordland.

LAS har tilrettelagt for strand- og kystrydding siden 2011 og har i tidsrommet til og med 2018 bidratt til at 220 tonn marint avfall er fjernet fra kystlinja i Lofoten. Det har ikke vært mulig uten alle de frivillige som har bidratt! Så tusen takk alle sammen!

Ønsker du å melde deg på dugnadsturen til Refsvika? Send mail til Marit. Mer informasjon om turen 11. Mai og om strand- og kystrydding generelt kan du finne her.

Clean Up Lofoten eies av Lofotrådet og LAS, men driftes til daglig av LAS