- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Inert avfall

Hva er dette?

Inert avfall er avfall som ikke er brennbart, og kan derfor ikke energigjenvinnes. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut.

Eksempler på inert avfall er; porselen (toaletter, vasker,..), glass (ikke emballasje eller PCB vindu), glava/steinull, betong, samt tegl- og lekastein.

Hvordan levere?

Avfallet skal levers ferdig sortert, det betyr at evt. trevike, plast, isopor og metall må fjernes og sorteres ut som egne avfallstyper før dette leveres.

Hvor?

Avfallet leveres på miljøstasjonene eller i Haugen, det er egen rampe/container for dette. Se etter skilt eller spør i vektbua.

Hva skjer med avfallet?

Dette avfaller gjennomgår ingen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdannelser siden avfallet er uten organisk innhold og ikke har utlekking av miljøgifter. Dette er derfor en av svært få avfallstyper som blir lagt på deponi. Denne fraksjonen kan man med andre ord ikke gjenvinne p.t.

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig1