SMS-varsling ved driftsmelding på tømmerute

Hvis du ikke har fått tømt avfall på tømmedag, og dette gjelder en vei eller et område – kan du nå få en sms fra oss med informasjon når manglende tømming skyldes feil på bil, vær og føreforhold o.l.  Dette er driftsmeldinger som også er å finne på nettsiden vår, men nå har vi også …

SMS-varsling ved driftsmelding på tømmerute Les mer »