Nå er alle containere for emballasje i glass og metall fjernet

De containere som har vært plassert ute i Lofoten for mottak av emballasje i glass og metall er nå fjernet.  Dette var containere ment for husholdninger, og disse er nå erstattet med dunker hos hver husstand.  Det finnes noen utplasserte containere/under bakken anlegg for glass og metall, men de er i regi av tilrettelegging for …

Nå er alle containere for emballasje i glass og metall fjernet Les mer »