no Norwegian
Meny

Vinn kr 10 000,-

Strandryddeuka:  I år har vi fått Lofotprodukt med på laget, og sammen håper vi å friste ivrige strandryddere med en pengepremie på 10.000 kroner, som trekkes blant alle ryddelag som er med i Strandryddeuka.

 

Minimum 5000 kroner av premien er øremerket tiltak for barn og unge i regionen. Eventuelle privatpersoner eller bedrifter som vinner premien må derfor velge å gi premien til èn eller flere lokale frivillige aktører som tilfredsstiller dette kravet (RIB ryddeaksjon er ikke med i trekningen).

 

Alle de som rydder langs strender og kystlinje (og langs veiskulder og andre offentlige rom) gjør en innsats for at det skal se fint ut rundt oss denne våren, men det er også en investering i fremtiden slik at ikke alt er nedsøplet for de som kommer etter oss. Vi har fortsatt bare en klode.

Sigvald Rist, daglig leder i Lofotprodukt, sier det på denne måten:

– Vi syns strandryddeuken er et flott initiativ av LAS, og vil gjerne bidra med det vi kan for at flere strandsoner skal bli ryddet. Vi som bor i Lofoten, og Lofotprodukt i sær, lever av de fantastiske ressursene vi henter fra havet. Ren fisk og natur er vårt varemerke nummer en, og en viktig premiss for god og trygg mat. Da er det viktig at vi alle forvalter dette på en god måte. Først og fremst ved at vi unngår å forsøple havet og strendene våre. Dernest at vi bidrar til å rydde opp i strandsonen når det er behov for det.

– Vi syns det er positivt at barn og unge tidlig får være med på aktiviteter som dette. Det å forstå konsekvensene av forsøpling, og å være med å rydde selv, er en god lærdom å ta med seg fra barnsben av. Videre er barn og unge den viktigste ressursen vi har i Lofoten. Derfor ønsker vi at premien skal bidra til å støtte tiltak som tar vare på dem, sier Rist.

Vil du være med og rydde?

Registrer deg hos oss, eller tips oss på hvor det er behov.

Se også www.las-lofoten.no/aktuelt/strandrydding

 

lofotprodukt logo

 

Noe du ikke finner?