- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Midler fra Miljødirektoratet

I regi av Clean Up Lofoten søkte LAS også i år på midler hos Miljødirektoratet til arbeidet med forebygging og rydding av marint avfall. Vi ble tildelt kr 1 000 000 til arbeidet med rydding av marint avfall, og dette er øremerkede midler.  Vi fortsetter ryddingen på utilgjengelige steder med RIB, der frivillige også kan delta både på Yttersida av Lofotodden, i tillegg til at vi utvider med ryddeturer til øyer i området  Valberg- Sundklakk.

Det er også noen skoler som  skal i aksjon. Midler Området Fallkråa – Barstind – Ure blir ryddet av elever fra Vest-Lofoten VGS/Lofoten Maritime Fagskole og Lofoten Folkehøyskole tar sine elever med til Svellingflaket. I tillegg får June Grønseth og Kyrre Pedersen dekket kostnader til transport på det storstilte arbeidet de gjør utenfor Laukvik.

Vi har også fått noe midler til å begynne arbeidet med å få fjernet store gjenstander som man ikke klarer å plukke med seg.

I tillegg har vi også fått midler til Strandryddedugnaden som LAS legger til rette for.

Vi takker Miljødirektoratet for fornyet tillit 🙂