- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Fiskeri og havbruk

Norsk Fiskeriretur (NOFIR) har etablert et landsdekkende returssystem for kasserte fiskeri – og oppdrettsredskap. Den kasserte fiskeriredskapen kan leveres inn til regionale mottaksanlegg langs kysten. Redskapen må være rengjort, fraksjonert og pakket i henhold til spesifikasjoner fra Nofir.

Fiskeri og oppdrettsredskapen kan leveres til Haugen Deponianlegg.

Les mer om Nofir her eller under avfallstyper.