- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Bygning og anlegg

Ved riving eller rehabilitering av bygninger frigjøres også materialer og produkter som inneholder farlig avfall. Her ser du hvilke stoffer man spesiselt skal være oppmerksom på, samt i hvilke materialer man finner de. Dette er avfall som ikke skal leveres som blandet restavfall, men sorteres ut fra fraksjoner. En stor del av avfallet i Norge, kommer fra denne bransjen og det er viktig at man får gjenvunnet det som er mulig. Det er også en fordel for den som skal betale at man eksempelvis sorterer ut jern og metaller. Jern og metaller er per juni 2017, gratis å levere, mens prisen for usortert avfall er kr 2,81 per kg uten mva. Ved å sortere ut jern og metaller vil man spare vekten i kroner, samt få ordinær restavfallspris.


Klorparafiner:

– Miljøskadelge og meget giftige.
– Finnes blant annet i PVC, fugemasse, fugeskum, rør og tanker av glassfiberarmert polyester, maling, gummilister og vinduslim i isolerglassruter.


Mykgjørerer (ftalater)

– Noen ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadlige, andre som miljøskadelige.
– Finnes i PVC (også kalt vinyl) som gulv- og takbelegg, membraner for våtrom, vinyltapet, PCV-isolerte kabler og fugemasser.

Fluorholdige gasser i isolasjon:
-gasser som forsterker drivhuseffetken og/eller bryter ned ozonlaget
-finnes blant annet i isolasjonspaneler til kjøle-/fryserom, kuldemøbler, garasjeporter, XPS-plater til 2002, «scandwichpaneler» i næringsbygg, tunnellisolasjon til 1992 og LECA isoblokk (1981-1895)

 

Bromerte flammehemmere (BFH)
– Tungt nedbrytbart og kan forårsake alvorlige helse- og miljøskader.
– finnes i cellegummi, PE-skummatter, skumgummimadrasser, bygningsisolasjon, isopor, kabler og elektriske og elektroniske produkter.


PCB

– meget helse- og miljøskadelige.
– finnes i maling på mur, metall og tre innvendig og utvendig, murpuss, avretningsmasser, fugemasse, kondensatorer i blant annet lysrørarmatur fra 60-70 tallet, isolerglass ruter ( prod i Norge fra 1965-1975, samt importerte til og med 1979) og grave-/anleggsmasser.


Treimpregneringsmidler innsatt med kreosot eller salter av tungmetaller

– Helseskadelig og kan føre til kreft, reproduksjons problemer og forgiftning (www.fhi.no Folkehelseinstituttet)
– finnes i overflatebehandlet trevirke, utendørs treplattinger, trapper og lignende, vindusrammer og vindskier, lekter og sløyfer på tak, brygger, jernbanesviller, bruer og gjerde-/telefonstolper.

Asbest
– kan gjøre skade på lunger og føre til kreft.
– finnes i eternitplater, harde plater og rørisolasjon.

I tillegg kommer bly, kadmium, kvikksølv og asbest.

(kilde: Norsk handlingsplan for bygg- og anlegg)

 

PAH
-kreftfremkallende
-kan finnes i tjærepapp før 1939 (1920-1930)

«Ufarlig» avfall:

Asfaltplater og vanlig bygningspapp – restavfall.

Gips – gipsavfall

 

 

 

Lofoten Avfallsselskap samarbeider med Vest-Lofoten Videregående skole, avd Byggfag.