no Norwegian
Meny
Dette er avfall som ikke kan gjenvinnes som hverken materialer eller energi, og blir dermed lagt på deponi.