- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Vedr tømming i Stamsund 12.2 (rute 6)

I morgen vil renovasjon skje ved bruk av to biler grunnet at det må benyttes «enkammer» bil. Hver bil tar hver sin fraksjon, slik at du må bare la dunkene stå til begge er tømt. Det kan være at ruta kjøres i litt annen rekkefølge – og det er derfor ekstra viktig at dunkene står ute før kl. 06.00 om morgenen.