- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Sprøytespisser, nåler

Hva er dette:
En del abonnenter har diagnoser som krever bruk av sprøyter eller dialysenåler også hjemme, dette er avfall som går under kategorien smittefarlig avfall.

Hvordan skal dette leveres:
Man kan oppbevare nåler hjemme i et tomt syltetøyglass eller små UN-godkjente beholdere som man kan kjøpe på apoteket. Når det leveres LAS må nålene imidlertid leveres i en UN-godkjent (gul) beholder. LAS har en beholder på miljøstasjonene som man må legge nålene i, hvis man ikke har en egen.

Bedrifter må levere i UN-godkjent beholder uansett.

Hvorfor:
Nåler og sprøyter kan ha blod og smittestoffer og ved håndtering av avfallet på våre anlegg kan stikkskader på personer forekomme. Selv om det meste av avfallet håndteres med maskiner, kan det forekomme at noe må håndteres for hånd, og mot sprøytestikk beskytter dessverre ikke hansker. Sprøytespisser skal hverken i restavfall eller i noe annet kildesortert avfall.