- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Restavfall

Hva er dette:
Restavfall er det som blir igjen når alt annet gjenvinnbart avfall og avfall med miljøgifter er sortert ut. Eksempelvis:

– Aske (innpakket og avkjølt)
– Glass, som ikke er emballasje (f.eks speil, porselen, drikkeglass, keramikk – kastes også som inert avfall)
– suppeposer o.l. emballasje
– gavepapir og konvolutter
– kattesand
– Post-It lapper
– Plast, som ikke er emballasje -f.eks barneleker, kjøkkenredskap og bakeboller
– Støvsugerposer (pakkes i to lag bærepose)
– Vednett
– Isopor (større mengder kan også leveres ASVO Vestvågøy)

Grovavfall (på miljøstasjonen):
– Asfaltplater
– Plast, som ikke er emballasje -f.eks koffert, hageslange og hagebord

Restavfall som ikke kan kvernes, legges i egen container:
– Madrasser, sofa, stoler, plastkar, hydraulikkslanger, plastrør.

Hvor skal dette leveres:

  • For husholdninger, bruk dunk med grått lokk til avfall som går ned i dunken. Husk at lokket skal kunne legges helt ned.
  • Gule ekstra sekker, for deg som er på ferie her eller om du har litt mer restavfall en måned. Hentes på restavfallsruta
  • I container på miljøstasjonen
  • Det er også mulig å leie egen container fra vår renovasjonsleverandør eller enkelte andre leverandører av transporttjenester her i Lofoten.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at usortert avfall og restavfall ikke er det samme. Restavfall er når materialgjenvinnbare avfallstyper er sortert ut. Usortert er når alt er blandet.

OBS2!: Vi gjør oppmerksom på at fiskegarn, langetau, dekk, jern og metall ikke under noen omstendighet skal kastes i hverken restavfallscontaineren eller sammen usortert avfall! Slikt avfall er av en slik art at det medfører skader på maskiner eller driftsstans.

OBS3! Frityrolje er restavfall, men skal leveres inne på miljøstasjonen i egen beholder (gratis for husholdnigner). For bedrifter heter fraksjonen våtorganisk avfall fra bedrift – store kvanta leveres direkte til anlegget vårt i Haugen.

Hva skjer med avfallet:
Restavfallet blir kvernet opp og sendt til forbrenning – det vil si benyttet til varme.

 

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 5