- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

PCB/klorparafin vindu

Hvilke vindu inneholder miljøgifter?
I perioden 1965-1975 ble det i Norge (og frem til 1980 i utlandet) produsert isolerglassvindu med PCB. I tidsrommet 1976-1989 ble PCB erstattet med klorparfiner (utenlandske vinduer til 1980-1989).  PCB/klorparafiner ble benyttet i limet mellom vinduet og rammen, og siden PCB og klorparafiner er miljøgifter er det uheldig at disse kommer ut i naturen. Derfor er det gratis innlevering på denne typen ruter på miljøstasjonen, mens andre vinduer betales for etter vekt.  Vindusrutene må leveres i ramma, og bevar de hele. Informasjon om når og hvor vinduene er laget indikere om rutene inneholder PCB eller ikke. Denne informasjonen er preget på avstandsskinnen/metallisten mellom rutene. Er vinduet stemplet «11-67», betyr det at vinduet er produsert i november 1967.

Følgende vinduer regnes som PCB-holdige:

  • Der metallisten mellom vinduene IKKE har to perforerte linjer og/eller blekkskrift (norskproduserte vinduer fra 1965 og 1975)
  • importerte vinduer frem til 1980, men det lite vinduer som ble importert på denne tiden.

Er du i tvil, ta kontakt med miljøstasjonen.

Priser for husholding og bedrift.

Hvordan levere?

Vinduene skal leveres hele, slik at de kan settes i et stativ. Ved mange ruter bør de pakkes rett på et stativ. Hvis vinduene uheldigvis knuses, så kan dette samles i en tom plasttønne eller lignende. Husk å bruk hansker.

Noter gjerne dato/år synlig på vinduskarmen før du kommer til stasjonen.

Hva skjer med vinduene?

Isolerglassvinduene blir sent til Ruteretur for miljøsanering.

OBS!

Så lenge isolerglassvinduene er på plass i vindusrammene, utgjør de ingen helse eller miljøfare. Det er når rute og karm skilles at PCB eller klorparafiner blir frigjort.

 

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig4