- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Gipsavfall

Hva er dette:

Gipsplater og de kan leveres med spiker, skruer, papir, tapet, strie og lignende. Denne forurensningen blir fjernet fra gipskjernen.

 Hvordan leveres:

Gipsen må leveres ren for isolering, stålskinner, tre, plast og klinkerfliser. Dette medfører ekstrakostnader i prosessen, som vil bli fakturert avfallsprodusent.

 Hvor:

Gipsen leveres til anlegget vårt i Haugen

 Hva blir det til:

Gipsen som blir samlet inn blir materialgjenvunnt til et betongstoff som innbinder farlig avfall.

hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig4