- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Fiskeriredskap og oppdrettsutstyr

Mye fiskeriredskap og oppdrettsutstyr er laget av plastmaterialer, og kan dermed materialgjenvinnes, både til nye plastprodukter og ved å reversere prosessen tilbake til olje (ny teknologi). Her sparers både CO2 i disse klimatider, nye ressurser og ikke minst den «plassen» som avfallet tar i seg selv. Når garn og tau blir liggende i havet, vil det etterhvert brytes ned til små partikler, såkalt mikroplast – og er så også i umulig å få ut av havet igjen. Til forveksling kan det oppfattes som plankton og komme inni næringskjeden på den måten. Mer om dette kan du lese under marin forsøpling.

Leveringsbetingelser
Fiskeriredskapen er laget av ulike typer plast, derfor må de ulike typene holdes adskilt. Vi ber om at det blir benyttet storsekker (m3), som er godt merket. Sekkene er lett å håndtere, og en nødvendighet når de ulike typene sendes videre til ulike foredlingsfabrikker, samt at løst garn setter seg fast i kverna hos oss. Disse sekkene kan du få kjøpt på miljøstasjonen.

Følgende typer kan leveres inn;

Rene tau
bland ikke tau av ulike materialer i samme storsekk. Går til materialgjenvinning. Sekken merkes «rene tau av typen…..»

Forurensede tau
Går til materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi. Sekken merkes «Forurenset tau»

Rent notlin
Primært fra fiskerinæringen. Går til materialgjenvinning. Sekken merkes «rent notin av PA multi»

Fraksjoner av PE
Polyetylen -primært fra trål, snurrevad og fulgenett, men også andre rengjorte redskaper som er fri for fremmedlegemer. Går til materialgjenvinning. Sekkene merkes «fraksjoner av PE».

Vasket oppdrettsnot
Dette er notlin av typen polyamid (PA) fra posene i oppdrettsnæringen. Posene er rengjort i notvaskeri før de kasseres. Går til materialgjenvinning. Sekkene merkes «vasket oppdrettsnot».

Demonterte nylongarn
Vanlige garn av type polyamid som brukes til garnfiske i havet. De er demonterte, rene og uten fremmedlegemer. Går til materialgjenvining. Pakkes i sekker og merkes «demonterte nylongarn».

Komplette nylongarn
Nylongarn av type polyamid (mono), der kork og bly ikke er skilt fra nylonet. Demonteres av Nofir og materialgjenvinnes, gjenbruk (kork) eller deponeres. Sekkene merkes «komplette nylongarn».

Diverse plastfraksjoner
Andre plastfraksjoner i bransjen, som ikke er nevnt over, sorteres i denne fraksjonen. Denne fraksjonene år til materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi.

Oppdrettsringer og forslanger
kappes opp i lengder på 4-6 meter. Isoporen kan ligge inne i ringene og metallklammerne kan være på. Slangene må være vasket innvendig. Denne fraksjonen leveres i containere og Nofir er behjelpelig med demontering og transport. Ta gjerne en titt på denne filmsnutten fra Mærekampanjen2011

OBS! Kveitline med angler er restavfall.

For mer informasjon, ta kontakt med oss i LAS, eller Nofir.

Prisliste 

webbanner3_630