- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Duppeditter/EE-avfall

Hva er dette:
En god huskeregel er at alt som går på strøm og/eller batteri skal håndters som «duppeditter» eller småelektronikk (EE-avfall)

Eksempler på EE-avfall er:

  • batterileker
  • strykjern og vaffeljern
  • mobiltelefoner, nintendo og iPods
  • blinkesko
  • musikale gratulasjonskort
  • leselampe
  • kabler og ledninger
  • lyspærer og andre lyskilder
  • Lysstoffør

Hvordan leveres:
Alle duppeditter, elektronikk og EE-avfall skal sorteres ut fra annet avfall og leveres som egen type. På miljøstasjonen er det egne bur og bokser hvor man skal legge batterier, ledninger/kabler, lyspærer, lysstoffrør med mer.

Ved store partier med EE-avfall og elektronikk som skal kastes, ta kontakt med oss på forhånd for lån av bur, etc.

Hvor:
På miljøstasjonene eller hos forhandlere som selger slike artikler.

Hvorfor:
EE-avfall kan inneholde miljøfarlige stoffer som kan være skadelige selv i lave konsentrasjoner, disse stoffene kan være bly, kadmium, kvikksølv, krom, PCB, bromerte flammehemmere og radioaktivitet.

Hva skjer med avfallet:
Artiklene blir sendt til miljøsannering i godkjente mottak. De farlige stoffene blir fjernet, og metaller som sølv, gull, kobber, palladium, jern og stål blir gjenvunnet.

Ved å gjenvinne metaller så sparer vi «jomfruelig» materiale, samt energikostnaden (CO2) ved å utvinne det. Det er billigere å smelte om på nytt, enn å utvinne metaller. De miljøfarlige stoffene blir behandlet alt etter hvilken type det er. Noe blir destruert, noe blir deponert.

Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig 2